Pierwsze wzmianki dotyczące systematycznej edukacji obejmującej dzieci mieszkańców Orzechowo pochodzą z 1874 roku i związane są z publicznym popisem uczniów tej szkoły. Uczęszczało do niej wtedy 52 dzieci. Nauka odbywała się w kasach I, II i III.

Budynek, w którym znajdowała się pierwsza Szkoła Katolicka nie dotrwał do obecnych czasów. Obecnie dzieci uczą się w szkole, pobudowanej w latach 1958 – 1959. Pokolenie obecnych seniorów rozpoczynało edukację właśnie w tym budynku, oddanym do użytku 6 września 1959 roku.

Zdjęcia z archiwum szkolnego

Dzieje edukacji szkolnej interesująco opisuje Pani Maria Józefiak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Orzechowie w swojej pracy magisterskiej. Można się z nią zapoznać właśnie na tej stronie. Gorąco do tego zachęcam.

Są tu również zdjęcia dokumentujące najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Nadanie szkole imienia w 2005 roku, otwarcie „Orlika”, który służy także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 2010 roku. Otwarcie Centrum Dydaktyczno-Sportowego w marcu 2018 roku, szkolnego obiektu sportowego jakiego nie powstydziłby się nawet Poznań, stworzyło doskonale warunki do rozwoju sportu i rekreacji dla osób dorosłych.

Otwarcie Centrum Dydaktyczno-Sportowego

Budowa Centrum Dydaktyczno-Sportowego

Kolejnym ważnym wydarzeniem, które na trwałe zapisze się w dziejach, nie tylko Orzechowskiej szkoły było odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, upamiętniającego powstańców z Orzechowa.

Warto odnotować, że do obecnej Szkoły Podstawowej, w której nauczanie obejmuje ośmioletni program uczęszcza 240 uczniów.

Informacje o szkole i nauce w niej przewijają się także w wywiadach z mieszkańcami. Warto posłuchać, co mówią o szkole.