Nazwa wieś kojarzy się przede wszystkim z uprawą roli, hodowlą. Mimo, że Orzechowo pod względem kategoryzacji miejscowości jest wsią, to jak czytamy w przedstawionej przez GUS informacji dotyczącej rejestru podmiotów gospodarczych (REGON) w 2017 roku na 169 zarejestrowanych podmiotów tylko 2 prowadziły działalność gospodarczą w dziale: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo.

Funkcjonują tu również dwa duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, to Tarkett Polska i Sklejka Orzechowo S.A. Obydwa zajmują się przetwórstwem drewna. Fakt, że w wiosce liczącej nieco ponad 2300 mieszkańców działają aż dwa duże przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, odróżnia Orzechowo od innych miejscowości w Polsce.

Historia przemysłu drzewnego w Orzechowie rozpoczęła się w 1894 roku. Niemiec Krams założył tartak. Musimy pamiętać, że Orzechowo leżało wtedy na terenie należącym do zaboru pruskiego. Przez wieś przebiegała linia kolejowa, działa także poczta z telefonem i telegrafem oraz port przeładunkowy na Warcie. Właśnie wtedy 26 sierpnia 1894 roku w Przemyślu przyszedł na świat chłopiec, któremu na chrzcie nadano imię Bolesław. Jego ojciec Michał Bystrzycki, stolarz z wykształcenia, z powodzeniem rozwijał swoje przedsiębiorstwo produkując, między innymi, parkiety.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, a niemiecki właściciel tartaku sprzedał go w 1920 roku Bolesławowi Bystrzyckiemu, który z rozmachem rozbudował tartak i rozpoczął produkcję parkietu. Zatrudnił około 500 pracowników. Wyroby z Orzechowa eksportowane były do Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Tartak przed II wojną światową

Kiedy na początku lat 90. Ubiegłego wieku szwedzka spółka Tarkett szukała miejsca na rozpoczęcie produkcji paneli podłogowych, Orzechowo okazało się najlepszym po temu miejscem. W 1994 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnych hal produkcyjnych, a w 2006 roku pierwsze panele podłogowe wysłane zostały do klienta.

W tym dziale zaprezentowane zostały zdjęcia i unikalne, niepublikowane wcześniej dokumenty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w Orzechowie, zarówno działalnością rolniczą, handlową, jak i przemysłową. Dokumenty te udostępnione zostały przez rodziny osób związanych z rozwojem gospodarczym Orzechowa.


Dokumenty Kółka rolniczego z archiwum Anny Glapiak