Korzystając z funduszy pozyskanych z odszkodowań wojennych po przegranej przez Francję w latach 1870-71 wojnie z Prusami przystąpiono do prac regulacyjnych krętego odcinka Warty między Orzechowem a Śremem, utrudniającego spław i żeglugę. W efekcie skrócono ten odcinek o ponad połowę.

W Orzechowie w roku 1881 wykonano basen portowy na dwie barki zaopatrzony w żuraw oraz doprowadzono do niego bocznicę kolejową. Tą drogą do zaboru rosyjskiego docierał węgiel z Górnego Śląska.

Po II wojnie światowej nie przeładowywano już węgla, lecz wielkie ilości kamienia do budowy dróg, umocnień brzegowych, ostróg, opasek itp. Ponieważ posługiwano się barkami o większym tonażu, wybudowano specjalny zsyp, pod który podchodziły barki bezpośrednio na rzece. Z tego też powodu basenik zarastał, stając się z czasem bezużytecznym.

Te właśnie barki przyprowadzał a następnie załadowywał kamieniami i faszyną, pracowicie holował w górę rzeki „Kazimierz Wielki” parowy tylnokołowiec. Dane techniczne: długość całkowita 34,95 m, szerokość 5,40 m, wysokość burt 2,04 m, wysokość całkowita 47 m, zanurzenie minimalne 0,85 m, zanurzenie maksymalne 1,34 m.