Orzechowo wieś w Powiecie Wrzesińskim w Gminie Miłosław, leżąca przy linii kolejowej Oleśnica – Gniezno w połowie odległości pomiędzy Wrześnią i Jarocinem. Malowniczo położona nad Wartą. To właśnie rzeka i ogromne kompleksy leśne stworzyły dobre warunki do założenia osady, co potwierdzają wykopaliska prowadzone w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Orzechowa datowane są na 700 – 400 r. p.n.e. [1]

Najstarsze zapiski dotyczące Orzechowa pochodzą z pochodzą z 1390 roku. W 1886 w Orzechowie mieszkały 364 osoby w tym 3 ewangelików i było 61 domostw.[2]

Z 1874 roku pochodzą pierwsze zapiski o powstaniu Szkoły Katolickiej. Mieściła się ona przy obecnej ulicy Starowiejskiej 12. Budynek ten już nie istnieje. W 1896 roku oddany został do użytku nowy budynek szkoły, istniejący do dziś. Teraz znajdują się w nim mieszkania dla nauczycieli. [3]

W 1875 roku wybudowano linię kolejową Oleśnica – Chojnice, przechodzącą przez Orzechowo. Z tego roku pochodzi również budynek dworca kolejowego. [4]

Około roku 1880 powstał w Orzechowie Urząd Pocztowy. Na terenie ziemi wrzesińskiej zakładano wtedy pierwsze telefony i telegrafy. [5]

W 1881 roku wybudowano bocznicę kolejową i basenik portowy na dwie barki. Był tu punkt przeładunkowy węgla transportowanego z Górnego Śląska w górę rzeki do Królestwa Polskiego. [6]

W 1894 roku Niemiec Krams założył tartak, później przejął go kolejny właściciel, również Niemiec nazwiskiem Hauff. [7]

W 1920 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Bolesław Bystrzycki kupuje tartak od właściciela, który wyjeżdża do Niemiec. W 1921 roku uruchamia fabrykę parkietów. [8] Dla Orzechowa zaczyna się wtedy czas rozwoju. Z osady, której mieszkańcy trudnili się głownie rolnictwem Orzechowo staje się wsią przemysłową.

Tak jest do dziś. Zamieszone w tym dziale materiały: zdjęcia i dokumenty zebrane zostały w latach 2017–2020. Wszystkie wypożyczone są przez mieszkańców Orzechowa.

Część z nich zaprezentowana już była w 2017 roku na wystawie – „Historia zaklęta w fotografii – ludzie wydarzenia, miejsca”, przygotowanej przez Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Orzechowie (obecnie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie) we współpracy ze Szkołą Podstawową w Orzechowie. Wspólnie zaczęliśmy tworzyć wtedy „Archiwum Cyfrowe Orzechowa” – „A – CO…?” Najstarszy zaprezentowany w tym dziale dokument pochodzi z 1905 roku. Są to widokówki – Pozdrowienia z Orzechowa.

[1] Archeologia powiatu wrzesińskiego pod redakcją Michała Brzostowicza, Poznań – Września 2003.
[2] Ziemia Wrzesińska, opracowanie redakcyjne Klaudia Matelska, Dariusz Matelski – Wydawnictwo Kwadrat.
[3] Maria Józefiak praca magisterska „Zespół Szkół w Orzechowie” za Akta Szkoły Katolickiej, Kreis-Schuh-Inspektion Wreschen, rok 1873-1874
[4] Maria Józefiak praca magisterska „Zespół Szkół w Orzechowie” za, Bogdanem Kucharskim, Miłosław.
[5] Maria Józefiak praca magisterska „Zespół Szkól w Orzechowie” za, Stanisławem Nawrockim, Okres kapitalizmu ,w Ziemia Wrzesińska.
[6] Maria Józefiak praca magisterska „Zespół Szkół w Orzechowie” za, Bogdanem Kucharskim, Miłosław.
[7] Maria Józefiak praca magisterska „Zespół Szkół w Orzechowie”,
[8] Maria Józefiak praca magisterska „Zespół Szkół w Orzechowie”