W Orzechowie działa obecnie sześć organizacji pozarządowych. Trzy z nich mogą pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią swego działania. Wszystkie organizacje mają osobowość prawną.

Są to w kolejności ich powstawania:

Ochotnicza Straż Pożarna – 1933,

Koło nr 36 Polskiego Związku Wędkarskiego – 1948

Klub Sportowy – „Sparta Sklejka”– 1950 (Spadkobierca przedwojennego ruchu sportowego, działającego w latach 1919 – 1939 w Orzechowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie – 2015,

Stowarzyszenie „Orzechowo 333” – 2018

Koło Gospodyń Wiejskich – „Orzechowianki” – 2018 (Działa na podstawie ustawy z 2018 roku)

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie – 2019 (w latach 2016 – 2018 Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów działające w strukturach Zarządu Rejonowego we Wrześni)

Klub Sportowy „Sparta Sklejka” może pochwalić się nawet spisaną i wydaną w formie publikacji historią. Można się z nią zapoznać w zakładce Publikacje. O „Sparcie” opowiada też Marian Stachowiak, członek Orzechowskiej rodziny, która ma w swym gronie największą liczbę sportowców.

W tej samej zakładce znajduje się też publikacja poświęcona działaniu TG „Sokół” w gminie Miłosław, w dużej części poświęcona Orzechowskiemu gniazdu.

Jak wyliczył jeden z prezesów — orzechowskie organizacje zrzeszają łącznie ponad 500 osób, co stanowi ponad 20% wszystkich mieszkańców Orzechowa.