Najstarszą organizacją pozarządową, której historia sięga lat przedwojennych jest Ochotnicza Straż Pożarna. Powstała 1933 roku. Jej założycielami byli, zgodnie z wnioskiem o rejestrację skierowanym do Wojewody Poznańskiego 17 marca 1935 roku, Franciszek Grześkowiak, Antoni Wawrzyniak, Franciszek Wojciechowski, Franciszek Warczygłowa, Feliks Dutkowski, Józef Orzechowski, Stanisław Kasprzak, Stefan Przybylski, Władysław Krzyżański , Kazimierz Orzechowski , Antoni Banaszak, Stanisław Nowak, Franciszek Wlekliński, Franciszek Formaniak , Roman Michałowski. Pierwszym prezesem OSP został Franciszek Grześkowiak, a kolejnym wybranym 28 lutego 1938 roku został Stanisław Nowak. Bolesław Bystrzycki przyczynił się również do powstania OSP w Orzechowie i wyposażył nowopowstałą jednostkę w sikawkę ręczną, węże i mundury.

Dokumenty rejestrowe OSP w Orzechowie przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Powstanie i działalność OSP w relacjach “Orędownika Wrzesińskiego” z lat 1935 – 1938

1935.01.19
1936.07.28

1936.08.22
1937.01.16
1938.02.22
1938.09.01
1938.09.08
1938.12.06

W czasie II wojny światowej OSP w Orzechowie nie prowadziło działalności. Po wojnie OSP wznowiła działalność. Pierwsze zebranie odbyło się 21 lutego 1946 roku.

W dniu 8 sierpnia 1948 roku odbyło się poświecenie sztandaru OSP ufundowanego przez członków OSP i mieszkańców Orzechowa. Kolejny sztandar OSP, wręczony i poświęcony został 15 października 199roku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności OSP w Orzechowie było wręczenie i poświecenie motopompy, które odbyło się 3 lipca 1949 roku.


W 1954 roku funkcja prezesów OSP została zlikwidowana. W jej miejsce powołano komendantów. Pierwszym z nich został Zenon Ratajczak. Rok 1958 przyniósł kolejne zmiany, prezesem został Stefan Jankiewicz, a w 1961 roku na funkcję prezesa wybrany został Stanisław Węcławiak, który pełnił ją przez 30 lat.

W 1981 roku rozebrana została stara remiza strażacka. W jej miejscu powstał Dom Strażaka z garażem i salą widowiskową. Dom Strażaka służy zarówno OSP jak i mieszkańcom Orzechowa po dziś dzień.

Rok 2002 przyniósł OSP znaczne zmiany organizacyjne. Decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej orzechowska jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wiąże się to z dodatkowymi szkoleniami dla strażaków oraz specjalistycznym wyposażeniem.

Strażacy z OSP w Orzechowie nie tylko gaszą pożary, ratują również poszkodowanych w wypadkach i klęskach żywiołowych. Jedną z praktykowanych od lat aktywnością społeczną jest udział w sadzeniu lasu. Od samego początku włączają się do działania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnie, w ramach działań edukacyjnych, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa włączają się w organizację plenerowych imprez dla społeczności Orzechowa.

Zawody strażackie organizowane w ramach utrzymania sprawności w akcjach gaśniczych i ratunkowych są dla społeczności Orzechowa atrakcyjnym wydarzeniem.

O działaniu OSP w Orzechowie pisze również Franciszek Gabała w swej kronice.

Więcej aktualnych informacji na www.facebook.com/OSPORZECHOWO