Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w styczniu 2019 roku. Jego powstanie poprzedziło zawiązanie w 2016 roku Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wchodzące w skład Zarządu Rejonowego we Wrześni. Prawie wszyscy członkowie Koła wstąpili do Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: Jadwiga Stefańska – prezes, Franciszek Lewandowski – wiceprezes, Irena Szwed – sekretarz, Zenona Maciejewska – Skarbnik, Andrzej Świerczyński do 1 lipca, a od 30 lipca 2020 roku Jan Kubiec.
Komisja Rewizyjna działa w składzie – Zdzisław Przybylski – przewodniczący, Wanda Ratajczak i Halina Makowska – członkinie.

Do Stowarzyszenia należy obecnie 155 członków. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz swoich członków, ale także na rzecz społeczności Orzechowa. Co roku organizuje dwa tygodniowe wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe. Do tradycji przeszło już organizowanie w styczniu noworocznego balu kostiumowego, w lipcu spływu kajakowego z piknikiem, a w październiku obchodów Dnia Seniora.

W 2019 roku wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Orzechowianki, UTW w Orzechowie, Stowarzyszeniem „Orzechowo 333”, OSP i Kołem PZW, w 2019 roku było organizatorem „Święta plonów”.

W 2017 roku Koło PZERiI zrealizowało projekt „Historia zaklęta w fotografii – ludzie wydarzenia, miejsca”, od którego rozpoczęło się gromadzenie historycznych dokumentów i zdjęć czyli początki tworzenia „Archiwum Cyfrowego Orzechowa – A…. CO”.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/StEROrzechowo