Stowarzyszenie powstało w styczniu 2019 roku. Podejmuje działania na rzecz społeczności Orzechowa, także we współpracy z pozostałymi organizacjami działającymi w Orzechowie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Rafał Zięty – prezes
Ewa Szymańska – wiceprezes
Klaudia Kubiak – sekretarz.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Aleksander Warczygłowa – przewodniczący
oraz Małgorzata Bzowa i Anita Antoniewicz – członkinie.

Stowarzyszenie „Orzechowo 333” zrealizowało projekt zagospodarowania terenu pomiędzy Szkołą Podstawową i Świetlicą Wiejską nazwany „Orzechowym zakątkiem”. Było również realizatorem dwóch zawodów modelarskich.