Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie został założony w 2015 roku. Pomysłodawcą jego powstania była Andrzej Wnuk, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół W Orzechowie.

W skład pierwszego zarządu weszły: Alicja Pawlaczyk – prezes, Wacława Dzieciuchowicz – wiceprezes, Grażyna Kubiec – skarbnik.

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach UTW w Orzechowie odbywają się w Szkole Podstawowej. Zajęcia na UTW odbywają się w następujących sekcjach: informatyka, język angielski i niemiecki, zajęcia artystyczne i gimnastyka.

Uniwersytet podejmuje się także działań na rzecz społeczności lokalnej we współpracy z innymi organizacjami działającymi w Orzechowie.

W ostatnich latach były to następujące inicjatywy: „Dni Drzewiarza” w 2018 roku, projekt edukacyjny „Ekologicznie i praktycznie” w 2019 roku, oraz w ramach programu UTW dla społeczność projekt „Historia opowiadana” również w 2019 roku.

W 2017 roku UTW w Orzechowie patronował projektowi „Drzewokracja w Orzechowie” zrealizowanemu przez Jadwigę Stefańską i Marka Dobroczyńskiego w ramach programu „Seniorzy w akcji”

Więcej informacji: https://www.facebook.com/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Orzechowie