Publikacje

Przeżycia jednego chłopca – Wspomnienia Piotra Budasza


Artykuły

Duch rozsądku nad fabryką. Głos Wielkopolski 10/11 lipca 1993
List B. Bystrzyckiego – juniora w odpowiedzi na artykuł GW z 10 lipca 1993
Czym żeśmy zawinili?, Głos Wielkopolski z 22 grudnia 1993