W Orzechowie działają dwie instytucje związane z edukacją. Jest to Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Przedszkole „Bajkowy Świat”. 

Początek edukacja szkolnej w Orzechowie w formie Powszechnej Szkoły Katolickiej datuje się na rok 1874. O szkolnictwie w Orzechowie, pokazując jej przemiany na przestrzeni lat, pisze w pracy magisterskiej Maria Józefiak. Zapoznać się z nią można w zakładce Publikacje. 

Placówka dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat realizująca zadania opiekuńcze i wychowawcze, a od lat 80. poprzedniego wieku także edukacyjne, powstała w 1952 roku i działa w tym samym budynku do dziś.