Działający obecnie zakład przemysłu drzewnego „Sklejka Orzechowa S.A.” swój początek datuje na 1894 rok, w którym mieszkający w Orzechowie Niemiec założył tartak. 

W 1920 roku tartak kupuje Bolesław Bystrzycki, rozbudowuje go i w zakłady Febrycznej Przeróbki Drewna. W czasie II wojny światowej   w latach 1939 -1945 zakład przejmują Niemcy i prowadzą produkcję na potrzeby wojska. 

Bolesław Bystrzycki wraca do Orzechowa w 1945 roku i w latach 1946 – 1948 zakład działa w formie spółki komandytowej pod nazwą Wspólnota Pracowników Przemysłu Drzewnego, by na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku upaństwowić wspólnotę. Zakład w 1948 roku działał pod nazwą Fabryka Parkietów i Sklejek w Orzechowie, a następnie włączony został w skład Mazurskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, by 1951 roku usamodzielnić się i działać pod nazwą Orzechowskie Zakłady Przemysłu Drzewnego, a w końcu na Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek. 

W wyniku komercjalizacji od stycznia 2014 roku zakład działa w formie spółki akcyjnej pod nazwą Sklejka Orzechowo S.A.


Galeria zdjęć Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w czasach PRL


Praca w fabryce sklejek


Pracownicy OZPS


Ośrodek Relaks


Składowisko surowca egzotycznego